Yönetim ve Organizasyon Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Firma içerisinde, doğrudan yönetim sorumluluğu olmayan, uzun süreli reel sektör tecrübesine haiz, danışmanlık beceri ve yeteneklerine sahip kurum dışı  kişiler tarafından yüksek tecrübe ve teknik bilgiler ile teknoloji odaklı yönetim anlayışı göstererek, işletmenin sorunlu alanlarının tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve ihtiyaç halinde uygulamaya destek olunması ve sorunun çözümüne yönelik uygulanan müşavirlik hizmetleridir.

50 yıldır Amerika ve Avrupa’da tüm işletmeler Yönetim Danışmanlığı desteği alırken, ülkemizde bu alanda son yıllarda hareketlenme görülmektedir.

Yönetim Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Şirket satış hacminde hızlı büyüme sağlanır,
 • Tüm masraf ve maliyet kalemlerinde verimlilik sağlanır,
 • Operasyonlardaki tüm süreçler, hedeflere göre dizayn edilir,
 • Sektörde farklılaşma ve konumlandırma sağlanır,
 • Rekabet gücü artar,
 • Kurumsal ilke ve prensipler oturtulur,
 • Stratejik planlama ve yönetim güçlenir,
 • Finansal kaynak ihtiyacı azalır,
 • İnsan kaynaklarının niteliklerini arttırılır,
 • Teknoloji kullanımı artarken, maliyetler azaltılır,
 • Karlılık düzenli şekilde artış gösterir.
Yönetim Kurulu Danışmanlığı
 • Yönetim Kurulu toplantı sisteminin oluşturulması,
 • Gündem ve İçerik standartlarının oluşturulması,
 • Kurul içi görevlendirme takip ve KPI sistemlerinin kurulması,
 • İcracı ve/veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi tedariki.
İcra Kurulu Danışmanlığı
 • İcra Kurulu toplantı sisteminin oluşturulması,
 • Gündem ve İçerik standartlarının oluşturulması,
 • Şirket içi görevlendirme takip ve KPI sistemlerinin kurulması.