Yeminli Mali Müşavirlik

Yeminli Mali Müşavir

Şirketlerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan finansal tablolar, beyannameler, bildirimler gibi hususların doğruluğunu tespit sonrası tasdik eden yetkili kişidir. 

C&S, alanında 30 yılın üzerinde mesleki tecrübesi olan, kamuda hesap uzmanı/gelirler kontrolörü olarak çalışmış yetkin YMM’ler ile destek hizmeti vermektedir.

YMM Faaliyetleri 

 • Tam tasdik hizmetleri,
 • KDV iadesi,
 • İndirimli oran KDV iadesi,
 • İhracat KDV iadesi,
 • Sermayenin ödendiğine dair YMM raporu,
 • İştirakler satış karının sermayeye ilave edilmesine ilişkin YMM raporu,
 • Kesinti yoluyla ödenen vergilerin iadesi tasdik raporu,
 • Vergi muafiyeti tasdik raporu,
 • Kurumlar vergisi istisna ve indirim tasdik raporu,
 • Tasviye beyannamesi tasdik raporu,
 • Devir/birleşme tasdik raporu,
 • Üretim tasdik raporu,
 • Yatırım tamamlama ekspertiz raporu,
 • Ar-ge harcamaları değerlendirme raporu,
 • İthalatçı bilgi formu tasdiki.
YMM hizmeti alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Yasal yükümlülükler doğru şekilde yerine getirilir,
 • İndirim ve iade hakları hızla geri alınır,
 • Vergi mahkemesi ve uzlaşma hususlarında doğru rehberlik alınır,
 • Şirket finansman giderleri azaltılır.