Yatırım Teşvik Destekleri

Yatırım Teşvikleri

Ülkemizin üretim hacmini arttırmak ve sürdürülebilir büyüme için ülkemizdeki bakanlık ve kamu kuruluşları tarafından verilen destekler, yatırım teşviklerini oluşturmaktadır.

C&S partnerleri 30 yılın üzerindeki kamu ile ilişkiler ve teşvik yönetimi tecrübeleri ile yatırım teşviklerini zamanında ve doğru şekilde alabilmenizi sağlayacak danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Yatırım Teşvikleri

 • Genel Teşvik uygulamaları,
 • Bölgesel Teşvik uygulamaları,
 • Büyük ölçekli yatırımların teşviki,
 • Stratejik yatırımların teşviki,
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapatma,
 • KDV istisnası,
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • Vergi İndirimi,
 • SGK primi işveren hissesi desteği,
 • Faiz desteği,
 • Gelir vergisi stopaj desteği,
 • Yatırım yeri tahsisi,