Yabancı Kaynak Danışmanlığı

Yabancı Kaynak

Şirketler büyümek için ortaya çıkan kaynak ihtiyaçlarını belirli dönmelerde yabancı kaynak (kredi, murabaha, tahvil, vb.) kullanarak finanse etmektedir. Ülkemizde dönem dönem ortaya çıkan kur ve faiz riskleri yabancı kaynak kullanımının doğru kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

C&S partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel finans tecrübeleri ile yabancı kaynak yönetimi süreçlerine destek olmaktadır.

Yabancı Kaynak Danışmanlığı

  • Yabancı kaynak ihtiyacının optimum seviyede tespit edilmesi,
  • Yabancı kaynak ihtiyacının finanse edilecek model oluşturulması,
  • Yabancı kaynak  taksit ve finans gideri ödemelerinin şirket nakit akım planı içerinde takip modeli,
  • Yabancı kaynak ihtiyacını azaltıcı tedbirler raporu,
  • Şirketin atıl kullanılan kaynakları raporu.
Yabancı Kaynak  Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
  • Gereksiz kaynak kullanımı engellenir,
  • Alınan kaynakların maliyetleri azaltılır,
  • Kaynak yönetimi nakit akım entegrasyonu sağlanır,
  • Finans giderleri azaltılır.