Virtual Execution (Periyodik Yönetim)

Virtual Execution

Avrupa ve Amerika’da C-level pozisyonlarda ortaya çıkan yüksek maliyetleri azaltmak ve yönetimde alan uzmanlığını daha efektif kullanmak için;   C-level pozisyonlarda istifade edilen süreler kısaltılmış ve “istifade ettiğin kadar öde” modeli ile virtual execution (periyodik yönetim) devreye alınmıştır.
Ülkemiz açısından yeni olan bu uygulama, firmamızın uzman partnerleri ile birlikte müşterilerimizin direktör ve üstü pozisyonlarda ihtiyaç duyduğu kalifiye yöneticilere kolayca ulaşmasını ve C-level yönetici maliyetlerini azaltmasını sağlayacaktır.

Virtual Execution hizmeti vereceğimiz pozisyonlar; 
 • CEO (Chief Executive Officer / Başkan),
 • COO (Chief Operational Officer / Genel Müdür),
 • CFO (Chief Financial Officer / Mali İşler Direktörü),
 • CMO (Chief Marketing Officer / Pazarlama Direktörü),
 • CHRO (Chief Human Resources Officer / İnsan Kaynakları Direktörü),
 • CSCO (Chief Supply Chain Officer / Tedarik Zinciri Direktörü),
 • CPO (Chief Purchase Officer / Satınalma Direktörü),
 • CSO (Chief Sales Officer / Satış Direktörü),
 • CSTO (Chief Strategy Officer / Strateji Direktörü),
 • CPLO (Chief Private Label Officer / Özel Markalı Ürün Direktörü),
 • CFRO/CRO (Chief Risk Officer / Kurumsal Risk Direktörü),
 • CAO (Chief Audit Officer / Denetim Direktörü),
 • CIO/CTO (Chief Information Officer / Bilgi İşlem Direktörü),
 • CTO (Chief Technical Officer / Üretim ve Yatırımlar Direktörü),
 • CEFO (Chief Efficiency Officer / Verimlilik Direktörü),
Virtual Execution hizmeti alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Virtual yöneticinin tecrübesi şirkete transfer edilir,
 • İstifade edilen süre kadar ödeme yapılır,
 • Güncel mesleki trendler hızla içselleştirilir,
 • Daha az ancak daha nitelikli personel ile çalışılır,
 • Organizasyonel hiyerarşi azalır,
 • Karar alma süreçleri hızlanır,
 • Stratejilere uygun yönetim modeli ortaya çıkar,
 • İlgili pozisyona ayrılan kaynak maliyeti azalır,
 • Sürdürülebilir büyümeye ayrılan kaynak artar,
 • Şirket karlılığı düzenli şekilde artmaya devam eder.