Ürün Optimizasyon Danışmanlığı

Ürün Optimizasyon

Ürünlerin doğru konumlandırılması ve tüketici tercihi olanların önceliklendirilmesi ürün optimizasyon çalışmasının temel esasıdır.Nasıl ki insan doğar, yaşar ve ölür ise ürünler ve markalarda günün gereklerine göre şekillenemezler ise doğar, yıldız olur ve piyasadan yok olurlar. Bunun olmaması için ürünlerin optimizasyonu gereklidir. 

C&S partnerleri, 30 yılın üzerindeki yönetim ve üretim tecrübeleri ile ürün optimizasyon süreçlerine destek olmaktadır.

Ürün Optimizasyon Danışmanlığı

  • Mevcut ürün grubunun ciro, kar ve masraf etkileri dikkate alınarak analiz edilmesi,
  • Ürünlerin yüksek ciro ve kar sağlayanlarının satış hacmini arttırıcı projeler hazırlanması,
  • Yüksek ciro getirmesine rağmen karlılığı düşük ürünleri karlılığını arttırıcı projeler geliştirilmesi,
  • Düşük ciro getirmesine rağmen yüksek karlılığı olan ürünlerin satış hacminin arttırılmasına yönelik projeler geliştirilmesi,
  • Hem ciro hem de karlılığı düşük ürünlerin neden bu durumda olduğunun analiz edilmesi ve gerekirse bu ürünlerin delist edilmesi.
Ürün Optimizasyon Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler; 
  • Satış hacmi düşük ve karlılığı olmayan ürünler delist edilir,
  • Satış hacmi yüksek ancak karlılığı düşük ürün fiyat maliyet yapısı gözden geçirilir,
  • Satış hacmi düşük ancak karlılığı yüksek ürünlerin satış payı arttırılır,
  • Sürdürülebilir büyüme hızlandırılır,
  • Şirket karlılığı artar.