Uluslararasılaşma Danışmanlığı

Uluslararasılaşma

Günümüzde rekabeti global faaliyet alanına sahip uluslararası firmalar belirlemektedir. Ülkemiz firmalarının global güç haline gelebilmesi son derece önemlidir. Bu da global pazarlara yönelik ürün geliştirme ve pazarda rekabeti belirlemek ile mümkündür.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel ihracat tecrübeleri ile uluslararası pazarlarda etkinliğinizi ve satışlarınızı arttırmanıza destek olmaktadır.
İhracat pazarlarına yönelik Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve diğer kamu kuruluşları tarafından verilen destekleri doğru zamanda ve kusursuz şekilde alabilmeniz için yüksek teknolojimiz ve alan uzmanlıklarımızla destek olmaktayız.

Uluslararasılaşma Danışmanlığı

 • Sektördeki küresel rekabet haritasının oluşturulması,
 • Markanın uluslararasılaştırılması,
 • Marka bilinirlik ve değerinin arttırılması,
 • İhracat yapılan ülke sayısının arttırılması,
 • İhracata yönelik yeni ürün geliştirilmesi,
 • Ürün içerik ve fiyat yapısının rekabetçi kılınması,
 • Uluslararası fuarlarda temsil,
 • Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı kuruluşlara pazar danışmanlığı.
Uluslararasılaşma Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Yeni pazarlara açılım sağlanır,
 • Her pazara yönelik know-how elde edilir,
 • Her pazardaki rekabet analiz edilip doğru fiyatlama sağlanır,
 • Sürdürülebilir ve düzenli ihracata geçiş sağlanır,
 • İhracat değer zincirindeki verimsiz alanlar ortadan kaldırılır,
 • İhracata yönelik maliyetler azaltılır,
 • İhracat karlılığı artar,
 • Kapasite boşlukları doldurulur,
 • Sürdürülebilir büyüme ve ciro artışı sağlanır,
 • Marka bilinirliği artırılır,
 • Şirket ve marka değeri arttırılır,
 • Global firma haline gelinir,