Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Süreç Yönetimi

İşletmede uygulanan süreçlerin doğru kurgulanması hem maliyetleri azaltıcı etki sağlar hem de gereksiz kaynak israfının önüne geçer. Bu nedenle süreçlerin günün gereklerine göre sürekli güncel olması faydalıdır. Süreçler sonuçları belirler. Bu nedenle tüm süreçlerin mükemmel şekilde işlediğinden emin olmamız gerekir. 

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki yönetim tecrübeleri ile süreç yönetim hizmetleri vermektedir.

Süreç Yönetimi Danışmanlığı

 • Mevcut süreçlerin yazılı hale getirilmesi,
 • Prosedür haline getirilmiş süreçlere uyumun denetlenmesi,
 • Süreç dokümantasyonunda standardizasyon,
 • Süreçlerin güncellenmesi,
 • Uluslararası standartların şirket süreçlerine dönüştürülmesi,
 • Süreç ve sonuç odaklı performans sistemleri kurulması,
 • Şirket süreci yazım eğitimleri.
Süreç Yönetimi Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Şirketin kişilere bağımlılığı azalır,
 • Otomasyon yapılacak alanlar belirlenir,
 • Şirket kurallarının icrasındaki keyfiyet ortadan kalkar,
 • Gereksiz görev pozisyonları iptal edilir,
 • Personel sayısı azaltılır,
 • Şirket karlılığı artar.