Stratejik Planlama Danışmanlığı

Strateji

Sözlükte; “Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yolların ve uygulanan yöntemlerin tümü” olarak tanımlanan strateji, günümüzde işletmelerin hedeflerine ulaşmak için belirlemeleri gereken en temel hususlardan biri haline gelmiştir.

Stratejik Planlama ve Yönetim anlayışı, rekabeti şekillendirme, rekabette farklılaşma, sürdürülebilir büyüme sağlama, yeni pazarlara giriş, ar-ge faaliyetleri ve istikrarlı kar artışı sağlamak için son derece önemlidir.

Stratejik Planlama Danışmanlığı

 • Yabancı ortaklık stratejileri hazırlanması,
 • Kurumsal Dönüşüm stratejilerinin hazırlanması,
 • 3 veya 5 yıllık stratejik plan hazırlanması,
 • Satış stratejilerinin hazırlanması,
 • İhracat stratejilerinin hazırlanması,
 • Farklı ülkelere ticaret için giriş stratejileri hazırlanması,
 • Yurtiçi ve yurtdışında sektör ve rekabeti dikkate alarak alternatif stratejiler belirlenmesi,
 • Pazarlama stratejilerinin hazırlanması,
 • Üretim ve yatırım stratejilerinin hazırlanması,
 • Satın alma stratejileri hazırlanması,
 • Finans stratejilerinin hazırlanması,
 • İnsan Kaynakları stratejilerinin hazırlanması,
 • Şirket bütçe ve çalışma usullerinin stratejik plana uyumlu hale getirilmesi,
Stratejik Planlama ve Yönetim Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Gelecekteki belirsizlikleri azaltmaya yardımcı olur,
 • Rakiplerimizin gelecek planlarına karşı yapabileceklerimizi tespit etmemizi sağlar,
 • Mevcut süreçlerimizdeki iyileştirme alanlarını öngörme imkanı verir,
 • Rekabette mevcut güçlü yönleri korumamızı sağlar,
 • Kurumsal hizalanmaya yardım eder,
 • Kaynak planlaması sağlar,
 • Yöneticilerin niteliklerini geliştirir,
 • Müşteri gözü ile bakışı kuvvetlendirir.