Reel Sektör Teknik Eğitimleri

Reel Sektör Teknik Eğitimlerimiz

Yatırımların etkinliğinin ölçülmesini sağlayan, kaynak verimliliğini ve sürekli iyileştirmeleri esas alan, yeni ürün geliştirme ve işletme içi risklerin doğru tahlil edilmesini kolaylaştıran ve katılımcıların “daha verimli ve üretken olmak için neler yapabileceğimi gördüm” diyeceği eğitimlerdir.

 • Yatırımlarda Fizibilite
 • Yatırımların Geri Dönüşü (ROI)
 • Yatırım Teşvik Belgesi Yönetimi
 • Enerji Verimliliği
 • Layout Verimliliği
 • Üretim Planlama Teknikleri
 • Kaizen
 • 6 Sigma
 • Yalın Üretim
 • Ar-Ge Laboratuarı
 • Proje Yönetimi
 • Proje Kültürü Oturtulması
 • Süreç Yönetimi
 • Süreç Otomasyonu
 • Süreç İyileştirme Teknikleri
 • Süreçlerde RPA
 • Operasyonel Mükemmellik
 • Gelir Odaklı Masraf Yönetimi
 • Atık Su Arıtma Yönetimi
 • İSG Eğitimleri
 • Finansçı olmayanlar için finans eğitimleri
 • Bütçe Bana Neden lazım?
 • Kullandığım kaynağın iş sonucuna etkisi nedir?
 • Sunum teknikleri