Reel Sektör Mali İşler Eğitimleri

Reel Sektör Mali İşler Eğitimlerimiz

İşletme içi tüm rollere yönelik finansal farkındalığı arttıran, eğitim sonrası işletmenin verimliliğini pozitif yönde etkileyen, kaynak verimliliğini esas alan ve katılımcıların “mali işlerin ne kadar anlamlı olduğunu şimdi anladım” diyeceği rakamlardansa, rakamların arka planının görülmesini sağlayan eğitimlerdir.

 • Nakit Yönetimi
 • Borç Yapılandırma
 • Borç Azaltım Stratejileri
 • Tahsilat Teminat ve Risk Takibi
 • Alacak Verimliliği
 • Stok Verimliliği
 • Kaynak Verimliliği
 • Maddi Duran Varlık Yönetimi
 • UFRS
 • Finansal Tablo Analizi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Bütçe
 • Finansal Tablo Hazırlama
 • Mali Dijitalleşme
 • Mali Otomasyon
 • İç Denetim
 • Raporlama
 • Gelir Odaklı Masraf Yönetimi
 • Yatırım Teşvik Belgesi Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Proje Kültürü Oturtulması
 • Süreç Yönetimi
 • Süreç Otomasyonu
 • Süreç İyileştirme Teknikleri
 • Süreçlerde RPA
 • Operasyonel Mükemmellik
 • Bütçe Bana Neden lazım?
 • Kullandığım kaynağın iş sonucuna etkisi nedir?
 • Sunum teknikleri
 • KOBİ Danışmanlığı Seviye 6 Eğitimi