Raporlama Danışmanlığı

Raporlama

Şirketlerin mevcut faaliyetleri esnasında ortaya koyduğu performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi için raporlama son derece önemlidir. Ancak; raporlamanın sadece geçmişi gösteren verilere dayanmaması, gelecekteki fırsat ve riskleri de gösterecek şekilde kurgulanması gerekmektedir. Bu alanda teknoloji kullanımı da hem veri doğruluğu hem de hızlı sonuç görme açısından faydalıdır..

C&S partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel yönetim ve finans tecrübeleri ile raporlama performanınızı arttırmanıza destek olmaktadır.

Raporlama Danışmanlığı

 • Mevcut süreçlerin rapor altyapısının oluşturulması,
 • Mevcut raporların doğruluk ve tutarlılık analizinin yapılması,
 • Uluslararası raporlama standartlarının şirkette uygulanabilir olmasının sağlanması,
 • Bütçe ile fiili performansın kıyaslanması,
 • Anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi ve periyodik olarak izlenmesi,
 • Emek ile yapılan raporların otomasyon ile yapılması.

Raporlama Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Operasyonel sonuçlara hızlı ulaşılır,
 • Hazırlanan raporlar doğru ve tutarlı olur,
 • Raporlamaya harcanan zaman azalır,
 • Personel ihtiyacı azalır,
 • Şirket operasyonlarına yönelik geliştirmeler hızla gerçekleştirilebilir,
 • Şirket karlılığı artar.