Yönetim & Organizasyon

Firma Sektörü Toptan, Perakende ve Franchise Sektörü
Sermaye Durumu Halka Açık / Holding İştiraki / Yabancı Ortaklıklı Sermaye Şirketi
Firma Yaklaşık Ciro 3 milyar TL / Yıl
İyileştirilecek Husus Hızla büyüyen şirketin yeniden yapılandırılma ve yüksek teknoloji kullanma ihtiyacı vardı. Çalışanların memnuniyet seviyesi %45' idi.

Proje Detayları

Yapılan İyileşme Alanları
  • Şirket süreçleri, tek tek incelendi ve süreç iyileştirme planları yapıldı ve teker teker uygulandı,
  • Kurumsal Risk Analizi çalışması yapıldı. Sorunlu alanlar tespit edilip, önceliklendirme yapıldı ve 3 yıllık iyileştirme stratejisi belirlendi,
  • Mağazalar müşteri tipi, lokasyon ve ürün satış tiplerine göre segmente edildi, bu durum stratejik plan ve bütçe ile uyumlu hale getirildi,
  • Merkezi ve Mağaza kadroları için norm kadro çalışması yapıldı,
  • Ekibin günün gereklerine göre ihtiyaç duyduğu, liderlik, koçluk, mentorluk, bütçe, planlama, kişisel gelişim ve mesleki eğitimler verildi,
  • Şirket ERP altyapısı analiz edildi, ihtiyaçlara göre yapılacaklar belirlendi. ERP dönüşüm stratejisi yazıldı,
  • Kişisek yetkinlik analizi yapıldı ve ekibin tamamı için üst yönetimin görüş ve değerlendirmeleri alındı,
  • Organizasyon Şeması günün gerekleri ve şirket stratejisi doğrultusunda, yeniden hazırlandı. Şirket içi hiyerarşi ve karar alma matrisleri re-organize edildi,
  • Kurumsal Yönetim İlkeleri belirlendi ve Şirket Stratejisi ile tüm ekibe aktarıldı,
  • Çalışan memnuniyetini arttırıcı faaliyetler yapıldı, Üst Yönetim ile tüm ekibin iletişimi kuvvetlendirildi.
Sonuç

Şirket Yönetim Modeli yeniden oluşturuldu, Organizasyon bu modele uygun hale getirildi. Çalışanların memnuniyeti, %45’ten %82’ye çıkartıldı.