Uluslararasılaşma / İhracat Değer Zinciri

Firma Sektörü Süt ve Sütlü Ürünler Sektörü
Sermaye Durumu Aile Şirketi / Yerli Sermaye Şirketi
Firma Yaklaşık Ciro 450 milyon TL / Yıl
İyileştirilecek Husus Şirket ihracatlarının toplam ciro içerisindeki payı oldukça düşüktü, İhracat müşterileri düzensiz alım yapan ve fiyata çok duyarlı aracılardı. Firmanın aylık ihracatı yaklaşık 100 bin $'dı.

Proje Detayları

Yapılan İyileşme Alanları
  • İhracat müşterileri sözleşme, yazışma vb iletişim gözden geçirildi,
  • İhracat kadrosu yetkinlikleri gözden geçirildi,
  • Mevcut müşteri portföyü ile görüşmeler yapılıp hedeflendirme yapıldı,
  • İhracat yapılan her bir ülke için ihracat değer zinciri çalışması yapıldı, İhracat maliyetlerinde ve fiyatlamada dezavantajlı alanlar tespit edildi,
  • Uluslararası sektörel fuarlar incelenip, işe değer katacak olanlar tespit edildi ve fuarlara fuar yönetimi modelimizle iştirak edildi,
  • Uluslararasılaşma stratejisi ülkeler bazında oluşturuldu, hedef ülkeler ziyaret edildi,
  • Verimsiz çalışan ülkelerdeki distribütörler ile yollar ayrıldı, yerlerine yeni dağıtım stratejisine uygun distribütörler getirildi,
  • Distribütörler ile İhracat Değer Zinciri çalışması sonucu bulunan rekabetçi fiyatlar ile satış yapıldı,
  • Tedarik Zinciri ve Konteyner taşımacılığı maliyetlerimiz piyasa ile benchmark edildi ve ciddi maliyet tasarrufları sağlandı
  • Müşteri geri bildirimleri ve ürün izlenebilirlikleri çok sıkı takip edildi.
Sonuç

Firmanın aylık ihracat iş hacmi her ay düzenli şekilde yaklaşık 2 milyon $ bandına getirildi.