Şirket / Operasyon Birleşimi

Firma Sektörü Gazlı İçecek ve Doğal Mineralli Su Sektörü
Sermaye Durumu 150 mio TL
Firma Yaklaşık Ciro 350 mio TL
İyileştirilecek Husus Farklı disiplinler ile üretim yapan ve birbirini rakip gören 4 grup şirketi verimsiz çalışmalar yapıyordu. Aynı rolü icra eden kadrolar mevcuttu ve tüm şirketler zarar ediyordu.

Proje Detayları

Yapılan İyileşme Alanları
  • İyileştirme alanları toplantısı yapıldı.
  • Temel ihtiyaçlar stratejisi belirlendi.
  • Ortak kullanılabilecek kadro, ekipman ve malzemeler belirlendi.
  • Yasal prosedürler incelendi.
  • Ortaklık yapıları gözden geçirildi.
  • Yeni organizasyon yapısı belirlendi.
  • Şirket ve operasyonlar konsolide edildi.

 

Sonuç

Teknik, idari, tedarik ve mali kadrolarda %50 tasarruf sağlandı. Ortak yönetilen yatırım, stok, tedarik kalemleri ile şirket nakit dengesi düzene girdi ve karlılık arttı.