Private Label Ürünle Kapasite Kullanımı Artışı

Firma Sektörü Temizlik, Kişisel Bakım Sektörü
Sermaye Durumu Holding İştiraki / Yabancı Ortaklıklı Sermaye Şirketleri
Firma Yaklaşık Ciro 500 milyon TL / Yıl
İyileştirilecek Husus Şirket kendi markası ile ürettiği ürünlerin Türkiye genelindeki penetrasyonunda uluslararası rakipler karşısında rekabette oldukça zorlanmakta idi. Bu da kapasite kullanımının düşük olması sonucunu doğurmakta ve birim maliyetler yükselmekte idi. Firma private label ürün satışı yapmamaktaydı.

Proje Detayları

Yapılan İyileşme Alanları
  • Firma kapasite boşlukları tespit edildi,
  • Bu boşlukların doldurulması halinde oluşacak reel maliyetler hesaplandı,
  • İndirim marketlerin raflarında yer alan ürün fiyatlamalarından geriye doğru hesaplama yaparak olması gereken hedef maliyetler tespit edildi,
  • Ürün içerikleri ve rakip ürünleri analiz edildi, alternatif içerikler ve mevcutlar için iyileştirme planları hazırlandı ve ürün içerik maliyetleri azaltıldı,
  • Bu maliyetlere göre olması gereken private label satış fiyatları belirlendi,
  • Türkiye’nin önde gelen indirim marketleri ile görüşüldü ve deneme üretimleri sunuldu,
  • İndirim marketler ile anlaşmalar yapıldı ve düzenli satışa geçildi,
  • Tedarikçilerden müzakereler sonucu, artan ölçekle birlikte daha rekabetçi satınalma fiyatları alındı,
  • Üretim maliyetleri azaltıldı, şirket karlılığı arttı,
  • İndirim Marketlerinin artan payı ile alacak gün sayısında ciddi iyileşme sağlandı ve şirket kaynak ihtiyacı azaltıldı.
Sonuç

Şirket kapasite kullanımı geliştirdiğimiz Private Label ürünler ile arttı, Şirket uluslararası pazarlara da private label ürün yapmaya başladı. Şirket masraflarının ciroya oranı düştü, Kendi markalı ürünlerinin maliyetleri azaldığından pazardaki rekabeti belirler hale geldi.