Nakit Yönetimi

Firma Sektörü e-Ticaret / Tedarik Zinciri
Sermaye Durumu Holding İştiraki / Yerli Sermaye Şirketi
Firma Yaklaşık Ciro 250-300 milyon TL / Yıl
İyileştirilecek Husus Şirket her ay sermayesinin %20'si kadar nakit açığı veriyor ve bunu sürekli kredi kullanmak yolu ile finanse ediyordu, şirket nakit takip sistemi yoktu.

Proje Detayları

Yapılan İyileşme Alanları
  • Yıllık, Aylık, Haftalık ve Günlük takip edilebilen Nakit Akım Sistemi kuruldu, bütçe ile entegrasyonu sağlandı,
  • Tahsilat ekibi yeniden yapılandırıldı. %30 seviyesinde olan gecikmiş alacaklar tahsilat oranı, %-1 seviyelerine çekildi,
  • Şirket ürün gamı gözden geçirildi, 6.000 olan SKU sayısı 3.700 SKU’ya indirildi ve stok gün sayısı ciddi oranda azaltıldı,
  • Lojistik Üssü, kira ve dağıtım masrafları gözden geçirildi ve iyileştirme sağlandı,
  • Satınalma vadeleri gözden geçirildi, peşin alımlar vadeli hale getirildi, diğer vadelerde +20 gün iyileşme sağlandı,
  • Şirket devam eden yatırımları gözden geçirildi, verimsiz yatırım alanlarından çıkıldı,
  • Norm kadro analizi yapılarak, üretken olmayan pozisyonlar gözden geçirildi ve tasarruf sağlandı.
Sonuç

10 Aylık verimli çalışma sonrası şirket faaliyetleri ile nakit üretir hale getirildi, şirket tarihinde ilk kez reel olarak kredi borcu ödemesi gerçekleştirildi.