Kurumsal Dönüşüm

Firma Sektörü Gazlı ve Gazsız İçecek Sektörü
Sermaye Durumu Holding İştiraki / Yerli Sermaye Şirketi
Firma Yaklaşık Ciro 500 milyon TL / Yıl
İyileştirilecek Husus 4 Üretici firma ile 1 satış firmasının birleştirilmesi, süreçlerin entegrasyonu ve yeni stratejiye uygun dönüşümün sağlanması

Proje Detayları

Yapılan İyileşme Alanları
  • Tüm şirketlerin süreçleri ve standartları incelendi, liderliğimizde kurulan heyet ile süreç ve standartlar ortak hale getirildi,
  • Ekibin yetkinlikleri test edildi, organizasyon şeması revize edildi, hiyerarşi ve sorumluluklar yeniden belirlendi,
  • Hedef yapıya dönüşmek için gerekli eğitimler verildi,
  • Kurumsal dönüşüm yol haritası belirlendi ve üst yönetimce onaylandı,
  • Birleşecek şirketler iş konsolidasyonları yapıldı,
  • Şirketlerin merkezi fonksiyonları konsolide edildi,
  • Kurumsal dönüşüm yol haritasına uygun aksiyonlar tamamlandı.
Sonuç

4 üretim şirketi ile 1 satış şirketinin tek çatı altından işlediği yeni strateji ile uyumlu kurumsal dönüşüm süreci başarı ile tamamlandı.