Kredi Borç Azaltımı

Firma Sektörü Gazlı İçecek Sektörü
Sermaye Durumu 150 mio TL
Firma Yaklaşık Ciro 200 mio TL
İyileştirilecek Husus Zarar eden firma sürekli, nakit açığı oluşturuyor ve kredi limitlerini doldurmuştu. Operasyonlarını finanse edecek kaynak ihtiyacı vardı

Proje Detayları

Yapılan İyileşme Alanları
  • Alacak tahsilat performansı iyileştirildi,
  • Otomasyon ile masraf yapısı verimli hale getirildi.
  • Stok ve sipariş dengesi yeniden yapılandırıldı.
  • Atıl ekipman ve stoklar değerlendirildi.
  • Yeni ürün ar-ge çalışmaları yapıldı.
  • Satış değer zinciri analiz edildi, iyileştirme planı devreye alındı.
  • Satınalma vadeleri ve tedarikçi alternatifleri geliştirildi.
  • Çalışanların nakit bilincini artırıcı eğitimler yapıldı.
  • Bankalar ile kredi kondisyonları gözden geçirildi.
  • Şirket kaynak verimliliği analiz edildi.
Sonuç

Belirlenen nakit stratejisi çerçevesinde, kredi borç seviyesi kademeli olarak azaltıldı, şirket limitleri boşa çıkarıldı, şirketin finans giderleri azalırken, karlılığı artırıldı.