Gelir Odaklı Masraf Yönetimi

Firma Sektörü Toptan, Perakende ve Franchise Sektörü
Sermaye Durumu Halka Açık / Holding İştiraki / Yabancı Ortaklıklı Sermaye Şirketi
Firma Yaklaşık Ciro 3 milyar TL / Yıl
İyileştirilecek Husus Halka arz sonrası hızla artan masraflar ile şirket faaliyet giderlerinin ciroya oranı yaklaşık % 9,6 seviyelerinde idi. Fiyatlarda rekabeti belirleme konumu zayıflamaya başlamıştı

Proje Detayları

Yapılan İyileşme Alanları
 • Tüm mağazaların Check-up’ı yapıldı. Önceki dönemlere göre artan masraflar gözden geçirildi,
 • Mağaza yatırım kalemleri incelendi, Mağaza inşaatı, lay-out ve operasyon öncesi kullanılan tanıtım malzemeleri vb. yatırım kalemleri 1.300 adetten 850 adete indirildi,
 • Mağaza içi kullanılan ekipmanların ebat, malzeme içeriği, ihtiyacı karşılama durumu analiz edildi, ekipmanlar için ideal standartlar belirlendi,
 • Mağazalar için optimum mağaza büyüklüğü standartları geliştirildi,
 • Yatırım maliyetleri azaltıldı. Bir mağazanın açılış maliyeti yaklaşık 2,25 milyon TL’den 1,25 milyon TL seviyelerine getirildi,
 • Birbirini kanabalize eden mağazalar tespit edildi,
 • Kanabalize ve verimsiz mağazalar kapatıldı,
 • Mağazalarda norm kadro analizi yapıldı,
 • Mağazalardaki kanal yöneticilerinin işlevleri gözden geçirilip re-organize edildi,
 • Mağaza fire ve kayıpları analiz edilip, iyileşme alanları belirlendi,
 • Merkez ve Mağaza yöneticilerine yönelik verimlilik odaklı eğitimler organize edildi,
 • Genel Müdürlük norm kadro çalışması yapıldı, 160 seviyelerinde olan merkezi kadro sayısı 75 seviyelerine indirildi,
 • Ciroya katkısı olmayan masraflar tespit edildi ve ortadan kaldırıldı,
 • Sabit kira masraflarının bir kısmı değişken hale getirildi.
Sonuç

Şirket faaliyet giderlerinin ciroya oranı yaklaşık %6,40’a düşürüldü.