Çalışan Memnuniyeti

Firma Sektörü Gazlı İçecek ve Doğal Mineralli Su Sektörü
Sermaye Durumu 150 mio TL
Firma Yaklaşık Ciro 350 mio TL
İyileştirilecek Husus Çalışan memnuniyeti %40'lar seviyesinde idi. İşten ayrılma yüzdesi %25'ler seviyesinde idi. Verim düşerken, yeni proje geliştirme iştahı ve şirkete bağlılık azalmıştı.

Proje Detayları

Yapılan İyileşme Alanları
  • Beyaz yaka ve mavi yakadan oluşan endüstriyel ilişkiler kurulu oluşturuldu.
  • Beklentiler ve bütçeler çerçevesinde;
    • Sosyal alanlar geliştirildi
    • Lojman ve çevre düzenlemesi yapıldı
    • Gelişim planları hazırlandı
    • Yetkinlik artırıcı eğitimler devreye alındı.

 

Sonuç

Bir yıl içerisinde Çalışan memnuniyeti %40’lardan %80’ler seviyesine yükseltildi