Pazarlama Danışmanlığı

Pazarlama

Markanın tanıtımı, penetrasyonun ve satışının arttırılması etkin pazarlama faaliyetleri ile mümkündür. Bir markanın bilinirliğinin arttırılması satış hacmine doğrudan etki yapabilmektedir. Ancak; harcanan kaynak ile sağlanan faydanın doğru planlanması önemlidir. 

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel pazarlama tecrübeleri ile etkinliğinizi ve satışlarınızı arttırmanıza destek olmaktadır.

Pazarlama Danışmanlığı

 • Ticari pazarlama yönetimi,
 • E-pazarlama,
 • Reklam,
 • Out-door çalışmaları,
 • Tüketici panelleri,
 • Pazar araştırmaları,
 • Merchandising hizmetleri,
 • Gizli müşteri hizmeti,
 • Saha aktiviteleri,
 • Sponsorluk.
Pazarlama Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Marka stratejisi oluşturulur,
 • Ürün kanal stratejisi oluşturulur,
 • KPI bazlı harcamalar ile ciro ilişki matrisi oluşturulur,
 • Gereksiz harcamalar ortadan kaldırılır,
 • Harcamaların SKU/ürün bazında takibi sağlanır,
 • Ciro artışı sağlanır,
 • Marka bilinirliği arttırılır,
 • Şirket ve marka değeri arttırılır,