Ortaklık Hukuku Danışmanlığı

Ortaklık Hukuku

Ortaklık ilişkilerinin yönetimi; hem ortakların işbirliği ve beklentilerinin belirlenmesi hem de işletmenin sonraki kuşaklar tarafına geçişi esnasında izlenmesi gereken süreçlerde mutabakat açısından son derece önemlidir. Ayrıca; halka arz, yabancı ortak edinme gibi hususlara hazırlık safhasında doğru ortaklık sistemi oluşturulması gereklidir.

BestÇözüm partnerleri, yüksek reel sektör tecrübeleri ile firmanızın ortaklık hukukunu iş süreçlerini aksatmadan şekillendirmenizi ve ortaklar arası güven ve işbirliğini arttırmanıza destek olmaktadırlar.

Ortaklık Hukuku Danışmanlığı

 • SPK nezdinde halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yerli veya Yabancı Ortaklık tesisi danışmanlığı,
 • Due diligence (ortaklık öncesi denetim ve istihbarat)
 • Ortaklık Sözleşmesi hazırlanması,
 • Ortaklık Karar alma matrisinin hazırlanması,
 • Profesyonel ekibin yerli veya yabancı ortaklığa hazırlanması,
 • Servet Yönetimi danışmanlığı,
 • Patronlara özel Koçluk,
 • Virtual Execution (CEO, COO, CFO, CLO)
Ortaklık Hukuk Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Ortaklar arası hiyerarşi ve sorumluluk belirlenir,
 • Kurumsal dönüşüm alt yapısı kurulur,
 • Yeni ortaklıklara hazırlık yapılır,
 • Profesyonel ekibin verimliliği ve etkinliği arttırılır,
 • Halka arz öncesi hazırlıklara zemin hazırlanır,
 • Ortaklar arası güven artar,
 • Tüm enerji ve odak şirketin sürdürülebilir büyümesi ve karlılığına yönlendirilir.