Nakit Yönetimi Danışmanlığı

Nakit Yönetimi

İşletmelerin rekabet gücünü arttırmak, sürdürülebilir büyümelerini destelemek ve daha verimli hale gelmelerini sağlamak için firmaların nakit ihtiyaçlarını ve/veya fazlalarını daha verimli kullanmaları önemlidir. Firmalar zarar ettiklerinde değil, nakitlerini yönetemediklerinde operasyonlarını yürütemezler.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel finans/mali işler tecrübeleri ile etkinliğinizi ve satışlarınızı arttırmanıza destek olmaktadır.

Nakit Yönetimi Danışmanlığı

 • Mevcut nakit akım durumu analizi,
 • Nakit akım sisteminin kurulması,
 • Nakit fazlası verecek stratejik plan hazırlanması,
 • Mevcut faaliyetlerin vade etkileri analizi,
 • Sektörel rekabet vade uygulamaları mukayesesi,
 • Optimum sipariş modeli,
 • Kredi borçları yönetimi,
 • Kredi havuzunun ve limitlerin analizi,
 • Yabancı kaynak maliyetinin azaltılması,
 • Tahsilat sisteminin kurgulanması ve/veya reorganizasyonu,
 • Firma Finans Operasyonlarının devralınması.
Nakit Yönetimi Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Nakit ihtiyacı azaltılır,
 • Firma kaynakları büyüme ve yatırımlara kaydırılır,
 • Tahsilat performansı ile müşteri limitleri rahatlatılır,
 • Rekabette kullanılan fazla vadeler azaltılır,
 • Stok yönetimi etkinliği ile stok gün sayısı azaltılır,
 • Finansman giderleri azaltılır,
 • Firma kredibilitesi arttırılır.