Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitim

Her meslek günün gereklerine göre gelişme gösterirken, bizlerinde mesleklerimizdeki değişimlere uyum sağlamamız ve zamanında adapte olmamız son derece önemlidir. Hatta çift fonksiyona sahip olarak kariyer yol haritamızda ilerlememizi hızlandırabiliriz.

BestÇözüm uzman eğitim kadrosu 30 yılın üzerindeki liderlik tecrübeleri ile mesleki gelişime, reel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak yepyeni bakış açısı getirmektedir.

Mesleki Eğitimler

 • Bütçe Bana Neden lazım?
 • Satınalma yönetimi ve teknikleri,
 • Satış yönetimi ve teknikleri,
 • İhracat Değer Zinciri Analizi,
 • Stok yönetiminde etkinlik,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Satış liderleri akademisi,
 • Mağaza yöneticisi akademisi,
 • Finansal tabloları okuma ve yorumlama,
 • Kullandığım kaynağın iş sonucuna etkisi nedir?,
 • Vergiyi oluşturan hususlar nelerdir?,
 • Stratejik planlama nasıl yapılır?,
 • UFRS ve mali tablolar,
 • Raporlama teknikleri,
 • Sunum teknikleri,
 • KOBİ Danışmanlığı Seviye 6 Eğitimi.
Mesleki Eğitimler alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Mesleki gelişimlere adapte olunur,
 • Bu teknikler şirkete uyarlanır,
 • Kişinin pozisyonuna olan katkısı artar,
 • Bilgi edinme ve paylaşım süreci hızlanır,
 • İşbirliği ve gelişim hızlanır,
 • Sürdürülebilir büyümeye katkı artar.