Marka Danışmanlığı

Marka

Firmalar sahip oldukları markaları doğru pazarlama stratejileri uyguladıklarında hızla penetrasyonlarını arttırırken doğru üretim ve tanıtım faaliyetleri ile ürünlerini tüketiciyle buluşturup tüketicinin birinci tercihi olmak durumundadırlar. Bunu yapabilmek için harcanan kaynak ile elde edilen sonuç arasında tutarlı ve kar odaklı bir ilişki sağlanabilmelidir. Aksi takdirde marka erozyona uğrar, şirket zarar eder.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel pazarlama tecrübeleri ile etkinliğinizi ve satışlarınızı arttırmanıza destek olmaktadır.

Marka Danışmanlığı

 • Konumlandırma,
 • Pazar lideri ile rekabet endeksi,
 • Marka kimliği oluşturma,
 • Üretim standartlarının sağlanması,
 • Tüketici tercihi oluşturulması,
 • Distribütör, bayi, franchise ağının oluşturulması,
 • Ülke standartlarına uygun üretim ve satış altyapısının oluşturulması,
 • Marka değerinin ölçülmesi,
 • Marka harcamalarının SKU bazında takibi,
Marka Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Marka stratejisi oluşturulur,
 • Ürün kanal stratejisi oluşturulur,
 • KPI bazlı harcamalar ile ciro ilişki matrisi oluşturulur,
 • Gereksiz harcamalar ortadan kaldırılır,
 • Harcamaların SKU/ürün bazında takibi sağlanır,
 • Ciro artışı sağlanır,
 • Marka bilinirliği arttırılır,
 • Şirket ve marka değeri arttırılır.