Maliyetlendirme Danışmanlığı

Maliyetlendirme

Satış fiyatı piyasa rekabet koşullarında belirlenir. Şirket karlılığı ise ürün maliyetleri ile ortaya çıkar. Bu nedenle, maliyet kalemlerinin doğru hesaplanması ve satışa yönelik hazırlanması önemlidir. Özellikle her bir ürünün/SKU nun maliyetlerinin birbirlerini etkilemeden hesaplanması elzemdir.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel finans ve maliyet tecrübeleri ile maliyetlendirme süreçlerine destek olmaktadır.

Maliyetlendirme Danışmanlığı

 • Ürün reçeteleri/ağaçları oluşturulması ve/veya revize edilmesi,
 • İkame mallar stratejisi oluşturulması,
 • Üretim hatları fire kayıp takip sistemi,
 • Satış aktiviteleri SKU bazlı maliyetlendirme,
 • Aktivite bazlı maliyetlendirme,
 • Standart maliyet sistemi,
 • Endirekt maliyet dağıtım sistemi,
 • Rekabette dezavantaj oluşturan maliyetlerin tespiti,
 • Kapasite maliyet kurgusu,
 • Rekabet odaklı maliyetlendirme,
 • Gelir odaklı masraf yönetimi.
Maliyetlendirme Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Maliyetler doğru tespit edilir,
 • Ürünler arası maliyet geçişleri engellenir,
 • Zarar eden ürünlere aksiyon planı yapılır,
 • Ürün optimizasyon çalışması altyapısı oluşturulur,
 • Brüt kar doğru tespit edilir,
 • Brüt karlılığı yüksek ürünlerin satışı arttırılır,
 • Kapasite boşlukları doldurulur,
 • Sürdürülebilir büyüme ve ciro artışı sağlanır,
 • Marka bilinirliği artırılır,
 • Şirket ve marka değeri arttırılır.