Maliyet Optimizasyon Danışmanlığı

Maliyet Optimizasyon 

İşletmeler satış fiyatlarının yanısıra maliyetlerini yöneterek rekabetçi olabilirler. Maliyetler doğru planlanması ve günün gereklerine göre güncellenmesi ve gerçekleşmelerle sürekli kontrol edilmesi ile doğru şekilde hesaplanabilir. 

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki finans tecrübeleri ile maliyet optimizasyon süreçlerine destek olmaktadır.

Maliyet Optimizasyon Danışmanlığı

 • Standart maliyet altyapısının kurulması,
 • Maliyetlere yönelik gider dağıtım anahtarlarının gözden geçirilerek revize edilmesi,
 • İkame mallar için seçenekli reçete altyapısı kurgulanması,
 • Aktivite bazlı maliyet sistemi altyapısı kurulması,
 • Rakiplerin ürün içerik, ambalaj ve teknoloji kullanımı faktörlerini dikkate alarak maliyette ,dezavantaj oluşturan alanların belirlenip raporlanması,
 • Satış aktivite masraflarının ve pazarlama giderlerinin ürün ile maliyet ilişkisinin kurulması,
 • Sektör, kategori ve ürün bazlı rekabet analizinin yapılması.
Maliyet Optimizasyon Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler; 
 • Şirket sabit masraf payı düşer,
 • İşe değer katmayan masraflar ortadan kalkar,
 • Masrafların gelirlerle ilişkisi sağlanır,
 • Şirket masrafları azalır,
 • Şirket karlılığı artar.