Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı

Kurumsal Dönüşüm 

Kurumun günün gerekleri ve piyasa koşullarına göre yeniden organize edilmesi ve yapılandırılması olarak açıklayabileceğimiz Kurumsal dönüşüm, işletmeler için son derece hayatidir. İşletmeler tıpkı, insanoğlu gibi, doğar, gelişir, büyür ve maalesef günün gereklerine adapte olamazlarsa kaçınılmaz sonla karşılaşırlar. 

BestÇözüm partnerleri, reel sektörde pek çok Kurumsal Dönüşüm’ü çok başarılı şekilde gerçekleştirmiş ve görev yaptıkları şirketlerin rekabet gücüne katma değer sağlamışlardır.

Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı

 • Mevcut Durum Analizi ve Modelleme,
 • Hedefe göre dönüşüm kurgusu sağlanması,
 • Geçiş Takviminin hazırlanması,
 • Stratejik Plan ve Bütçe’nin yeniden kurgulanması,
 • Organizasyonel dönüşüm,
 • Organizasyon Şemasının Oluşturulması,
 • Varolan Organizasyon Şemasının görev ve sorumluluk bazlı re-organizasyonu,
 • Matriks organizasyon sistemi,
 • Görev Tanımlarının Sorumluluk bazlı hazırlanması,
 • KPI ile performans izleme sistemi kurulması,
 • Tüm ekibi aynı hedefe odaklama,
 • Vizyon ve Misyonun Şirket hedefleri ve etik ilkelere göre hazırlanması,
 • Değerlerin faaliyet alanı ve beklentilere göre hazırlanması,
 • Kurum prensip ve standartlarının hazırlanması,
 • İlke ve Prensiplerin dokümantasyonu,
 • Tüm Süreçlerde Mükemmellik,
 • Mevcut ERP analizi,
 • ERP dönüşüm stratejisi,
Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Rekabette farklılaşma,
 • Günün gerekleri ile uyumlanma,
 • Bilgi edinme ve kullanma süresinde tasarruf,
 • Yüksek teknoloji kullanımı,
 • Organizasyonel yalınlaşma,
 • Karar alma süreçleri hızlanır,
 • Stratejilere uygun yönetim modeli ortaya çıkar,
 • Sürdürülebilir büyüme hızlanır,
 • Şirket karlılığı düzenli şekilde artmaya devam eder.