Kaynak Yönetimi Danışmanlığı

Kaynak Yönetimi

İşletmeler sahip oldukları kaynakları (sermaye, emek, enerji, motivasyon) verimli kullandıkları sürece sürdürülebilir ve karlı iş modeline sahip olurlar. Bu nedenle kaynakların sürüdürülebilir şekilde arttırılması alanında uzman, eğitmen, koç ve danışmanlar ile yapılacak çalışmalarla sağlanabilir.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel finans ve koçluk tecrübeleri ile  kaynak yönetimi süreçlerine destek olmaktadır.

Kaynak Yönetimi Danışmanlığı

 • Kaynakların etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi,
 • Departmanların kullandıkları kaynakları ile ürettikleri iş sonuçları arası ilişkinin ortaya konulması,
 • Kaynak arttırıcı proje konularının tespit edilmesi,
 • Kaynakları azaltan süreçlerin ortadan kaldırılması,
 • Yabancı kaynağa bağımlılığın azaltılması için yapılması gerekenlerin tespiti,
 • Var olan kaynak fazlasının değerlendirileceği iş alanları ve/veya alternatif çözümlerin devreye alınması,
 • Kaynak yönetiminde etkinlik eğitimi.
Kaynak Yönetimi Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Kaynaklar verimli şekilde kullanılır,
 • Ekip bağlılık ve motivasyonu arttırılır,
 • Finansal giderler azaltılır,
 • Şirket karlılığı arttırılır.