İthalat Faaliyetleri

İthalat Faaliyeti

Girdi maliyetlerinizi azaltmak veya Türkiye pazarında ithal edeceğiniz ürünleri satmak isterseniz , bizi arayın
Hızla bir araya gelip stratejilerde mutabık kalalım ve ilgili ülkenin regulasyonları ve hedef fiyat yapısını sağlamak kaydı ile ürünlerin ithali ve/veya ikame mallar bulunmasını organize edelim.

BestÇözüm uzman eğitim kadrosu 30 yılın üzerindeki ithalat, satınalma ve satış tecrübeleri ile sizlere destek olmaktadır.

İthalat danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
  • Yeni pazarlara açılım sağlanır,
  • Her pazara yönelik know-how elde edilir,
  • Her pazardaki rekabet analiz edilip doğru satınalma sağlanır,
  • Sürdürülebilir ve düzenli ithalata geçiş sağlanır,
  • İthalat değer zincirindeki verimsiz alanlar ortadan kaldırılır,
  • İthalata yönelik maliyetler azaltılır,
  • Maliyetler azalır,
  • Sürdürülebilir büyüme ve ciro artışı sağlanır,
  • Global firma haline gelinir.