İş Müşavirliği Danışmanlığı

İş Müşavirliği

İş yaşamında işveren ile çalışan arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, iş barışının sürekli kılınması, iş gören maliyetinin optimum seviyede kalabilmesi için SGK mevzuatına hakim iş müşavirleri ile çalışmak ciddi avantaj sağlamaktadır. BestÇözüm olarak Türkiye’nin önde gelen iş müşavirlerinden Mehmet Koçak ile partnerlik yapmaktayız.

İş Müşavirliği Danışmanlığı

 • İş hukuku danışmanlığı,
 • SGK danışmanlığı,
 • İSG danışmanlığı,
 • OGSB danışmanlığı,
 • SGK ve diğer işçilik teşvikleri,
 • Bordrolama,,
 • Out-source işçi tedariki,
 • Sendikal ilişkiler yönetim danışmanlığı,
 • Endüstriyel ilişkiler kurulu oluşturulması,
 • Endüstriyel ilişkiler yönetimi danışmanlığı.
İş Müşaviriliği Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • İşçi işveren ilişkileri geliştirilir,
 • Out source kaliteli personel tedariği yapılabilir,
 • Toplu sözleşme görüşmelerinde destek alınabilir,
 • Çalışanların mesajları üst yönetime daha kolay ulaşır,
 • Bordrolar hatasız şekilde tanzim edilir,
 • İstihdam teşvikleri zamanında ve doğru olarak alınır,
 • Personel maliyetleri azalır,
 • Şirket karlıllığı artar.