İş Geliştirme Danışmanlığı

İş Geliştirme

İşletmeler belli dönemlerde mevcut iş hacimleri rutin hale gelmeye başladığında ve/veya işletme kaynak fazlası verdiği dönemlerde, mevcut işlerde yenilik yapmaya veya yeni alanlarda iş geliştirmeye ihtiyaç duyar. İş geliştirme hem teknolojik gelişmlere hakimiyet hem de pazarı çok iyi analiz etmeye ihtiyaç duyar. Yeni alanlara yapılan yatırımlar için mutlaka ROI (Yatırımların Geri Dönüş Süresi) hesaplanmalıdır. 

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki iş geliştirme tecrübeleri ile iş geliştirme süreçlerine destek olmaktadır.

İş Geliştirme Danışmanlığı

 • Mevcut süreçlerinin analiz edilmesi,
 • Mevcut süreçlerde iyileştirilmesi gereken alanların tespiti ve geliştirilmesi,
 • Sektörel gelişim ve dönüşüm haritasının çıkartılması,
 • Yeni ürün/marka için pazar araştırması,
 • Görev tanımlarının yeni faaliyet alanının da dikkate alarak güncellenmesi,
 • İş geliştirme için ayrılacak bütçenin geri dönüş (ROI)süresi dikkate alınarak hazırlanması,
 • Yeni faaliyet alanlarına yönelik şirket üst yönetimi hedef ve stratejileri doğrultusunda eğitimler verilmesi.
İş Geliştirme Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Faaliyet alanı genişletilir,
 • Hissedarlara yeni gelir imkanı sunulur,
 • Şirket fon fazlası değerlendirilir,
 • Pazara olan hakimiyet artar,
 • Sürdürülebilir büyüme sağlanır.