İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları

Bir işletmenin en önemli kaynaklarından birisi de insandır. Doğru personeli seçmek ve onları sürekli geliştirmek işletmenin sağlıklı şekilde faaliyetlerine devam etmesi açısından son derece önemlidir. Ekibin gelişimini de desteklemek bu süreci verimli kılar.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel yönetim ve insan kaynakları tecrübeleri ile insan kaynakları yönetimi performansınızı arttırmanıza destek olmaktadır. 

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

 • İşe alım havuzu oluşturulması,
 • Müdür ve üstü pozisyonlarda yönetici tedarik hizmeti,
 • Performans sistemleri kurulması,
 • Kariyer yönetimi sistemi kurulması,
 • Norm kadro analizi,
 • Taşeron yönetimi danışmanlığı,
 • Araç filosu, telefon havuzu yönetimi danışmanlığı,
 • Çalışan memnuniyetinin arttırılması aktiviteleri,
 • Eğlenerek iş kültürü aktarım eğitimleri,
 • Yetkinlik ve yeterlilik bazlı mülakat eğitimleri,
 • Kişisel gelişim eğitimleri,
 • Liderlik ve yöneticilik becerilerinin geliştirilmesi eğitimleri.
İnsan Kaynakları Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Çalışan sadakati ve memnuniyeti arttırılır,
 • Doğru yönetici istihdamı sağlanır,
 • Çalışanların bilgi ve becerileri arttırılır,
 • Optimum seviyede personel bulundurulur,
 • Çalışanların performansları izlenir ve geliştirilir,
 • Personel istihdam maliyeti azaltılır,
 • Şirket karlılığı arttırılır.