İhracat Faaliyetleri

İhracat Faaliyeti

Kapasitenizi dünya genelindeki herhangi bir ülke veya noktada değerlendirmek istediğinizde, bizi arayın
Hızla bir araya gelip stratejilerde mutabık kalalım ve ilgili ülkenin regulasyonları ve hedef fiyat yapısını sağlamak kaydı ile ürünlerinizi dünyada istediğiniz herhangi bir noktaya hızla ihraç edelim
Ülkemize daha fazla döviz gelirken, sizde kapasitenizi verimli kullanırken, hem büyümenizi maksimize edin hem de daha karlı olun isterseniz biz size destek olmaya hazırız 

BestÇözüm uzman eğitim kadrosu 30 yılın üzerindeki ihracat tecrübeleri ile sizlere destek olmaktadır.

İhracat danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Yeni pazarlara açılım sağlanır,
 • Her pazara yönelik know-how elde edilir,
 • Her pazardaki rekabet analiz edilip doğru fiyatlama sağlanır,
 • Sürdürülebilir ve düzenli ihracata geçiş sağlanır,
 • İhracat değer zincirindeki verimsiz alanlar ortadan kaldırılır,
 • İhracata yönelik maliyetler azaltılır,
 • İhracat yönelik teşvikler zamanında alınır,
 • İhracat karlılığı artar,
 • Kapasite boşlukları doldurulur,
 • Sürdürülebilir büyüme ve ciro artışı sağlanır,
 • Marka bilinirliği artırılır,
 • Şirket ve marka değeri arttırılır,
 • Global firma haline gelinir.