İhracat Değer Zinciri

İhracat Değer Zinciri

İhracat süreçleri doğru yönetilmediği takdirde öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmakta ve rakiplere göre rekabette dezavantajlı durum ortaya çıkmaktadır. Bunu telafi etmek için zararına satış uygulaması sürdürülebilir olmamaktadır. Bu nedenle ihracat süreçlerinin doğru analiz edilmesi ve gerekli aksiyonların alınması sürdürülebilir ihracatın olmazsa olmazıdır.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel ihracat tecrübeleri ile ihracat pazarlarında etkinliğinizi ve satışlarınızı arttırmanıza destek olmaktadır.İhracat pazarlarına yönelik Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve diğer kamu kuruluşları tarafından verilen destekleri doğru zamanda ve kusursuz şekilde alabilmeniz için yüksek teknolojimiz ve alan uzmanlıklarımızla destek olmaktayız.

İhracat Değer Zinciri Danışmanlığı

 • Küresel ihracat değer zinciri,
 • Ülke bazında ihracat değer zinciri,
 • Gümrük bazlı ihracat değer zinciri,
 • Fiyat rekabet analizi,
 • Ürün içerik değer zinciri,
 • Ürün ambalaj tasarımı değer zinciri,
 • Lojistik değer zinciri,
 • Pazarlama değer zinciri.
İhracat Değer Zinciri Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Değer zinciri içerisindeki maliyetler analiz edilir,
 • Gereksiz maliyetler ortadan kaldırılır,
 • Ürün tatları ilgili ülkeye göre yeniden belirlenir,
 • Ürün marka, logo ve ambalaj tasarımları ülkeye göre yeniden düzenlenir,
 • Lojistik yükleme ve tedarik planları daha düşük maliyetle yapılır hale getirilir,
 • Rakip fiyatlar elde edilir,
 • Satış pazarlama maliyetleri rakiplerle karşılaştırılır,
 • Değer zincirindeki tüm maliyetler azaltılır,
 • Marka güçlü şekilde konumlandırılır,
 • Sürdürülebilir ve düzenli ihracata geçiş sağlanır,
 • Yeni pazarlara giriş sağlanır,
 • Ciro hızlı şekilde arttırılır,
 • Sürdürülebilir büyüme ve ciro artışı ile karlılık maksimize edilir.