İhracat Danışmanlığı

İhracat

Ülkemizin ve milletimizin refah seviyesini artırabilmek için uluslararası pazarlara daha fazla ürünü ihraç etmemiz ve ülkemiz dış ticaret açığını azaltmamız önemlidir. Ülkemizde varolan kapasitenin etkin kullanımı ve yeni ürün ar-ge çalışmaları ihracat imkanlarını arttırmamızla mümkündür.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel ihracat tecrübeleri ile ihracat pazarlarında etkinliğinizi ve satışlarınızı arttırmanıza destek olmaktadır.
İhracat pazarlarına yönelik Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve diğer kamu kuruluşları tarafından verilen destekleri doğru zamanda ve kusursuz şekilde alabilmeniz için yüksek teknolojimiz ve alan uzmanlıklarımızla destek olmaktayız.

İhracat Danışmanlığı;

 • İhracatta Değer Zinciri danışmanlığı,
 • Yeni bir ülkeye giriş danışmanlığı,
 • Pazar ve Fiyat&Rekabet analizi danışmanlığı,
 • Yurtdışında markalaşma danışmanlığı,
 • Yurtdışı Fuar organizasyonu danışmanlığı,
 • Yurtdışı marka tescil ve takip danışmanlığı,
 • Turquality danışmanlığı,
 • Eximbank Kredileri danışmanlığı,
 • İhracat Teşvikleri danışmanlığı,

İhracat Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;

 • Yeni pazarlara açılım sağlanır,
 • Her pazara yönelik know-how elde edilir,
 • Her pazardaki rekabet analiz edilip doğru fiyatlama sağlanır,
 • Sürdürülebilir ve düzenli ihracata geçiş sağlanır,
 • İhracat değer zincirindeki verimsiz alanlar ortadan kaldırılır,
 • İhracata yönelik maliyetler azaltılır,
 • İhracat yönelik teşvikler zamanında alınır,
 • İhracat karlılığı artar,
 • Kapasite boşlukları doldurulur,
 • Sürdürülebilir büyüme ve ciro artışı sağlanır,
 • Marka bilinirliği artırılır,
 • Şirket ve marka değeri arttırılır,
 • Global firma haline gelinir.