İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği

İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği

Şirket yönetim kurulunda şirketin operasyonlarının daha verimli yürütülebilmesi için atanan ve şirket yöneticileri ile yürütme faaliyetlerinde bulunan yönetim kurulu üyesidir. Özellikle; finans, hukuk, ihracat, iç piyasa satış alanlarında sağlanan verimin daha yüksek olduğu görülmüştür.

İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği hizmeti alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
  • İcracı yönetim kurulu üyesinin tecrübesi şirkete transfer edilir,
  • Güncel mesleki trendler hızla içselleştirilir,
  • Organizasyonel hiyerarşi yalınlaşır,
  • Karar alma süreçleri hızlanır,
  • Stratejilere uygun yönetim modeli ortaya çıkar,
  • İlgili pozisyona ayrılan kaynak maliyeti azalır,
  • Sürdürülebilir büyümeye ayrılan kaynak artar,
  • Şirket karlılığı düzenli şekilde artmaya devam eder.