İç Piyasa Satış Danışmanlığı

İç Piyasa Satış

Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan tüm organize ve organize olmamış pazarları kapsar. İç piyasa satışlarında rekabette farklılaşmak ve tüketici odaklı etkin pazarama kampanyaları yapmak son derece önemlidir. Distribütör yönetimi, franchise modeli, zincir marketler ve yerel marketler ile indirim marketler yönetimi aynı ürünü farklı disiplinlerle satmayı gerektirmektedir.

İç Piyasa Satış Danışmanlığı

 • Satış Değer Zinciri,
 • Markalaşma ve konumlandırma,
 • Distribütör veya Bayi yapılandırması,
 • Zincir Marketler Organizasyonu,
 • Perakende Satış,
 • Toptan Satış,
 • e-Ticaret Satış,
 • Teminat Kredilendirme ve Risk takibi,
 • Marka tescil ve takip,
 • Ticari Pazarlama stratejisi oluşturma,
 • Pazar ve Fiyat & Rekabet analizi,
İç Piyasa Satış Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Yeni satış kanalları açılımı sağlanır,
 • Her kanala yönelik know-how elde edilir,
 • Her kanaldaki rekabet analiz edilip doğru fiyatlama sağlanır,
 • Sürdürülebilir ve düzenli kanal satışına geçiş sağlanır,
 • Değer zincirindeki verimsiz alanlar ortadan kaldırılır,
 • Satışlara yönelik maliyetler azaltılır,
 • Brüt satış karı artar,
 • Kapasite boşlukları doldurulur,
 • Sürdürülebilir büyüme ve ciro artışı sağlanır,
 • Marka bilinirliği artırılır,
 • Şirket ve marka değeri arttırılır.