İç Denetim Danışmanlığı

İç Denetim

Şirketlerin faaliyet anında izlemeleri gereken süreç ve yasal yükümlülüklere uygun harekete edilip edilmediğinin tespitidir. İç denetim bağımsızve objektif şekilde yürütülmelidir. İç denetim sonuçları yönetim kurulu nezdinde belirlenen periyotlarla sunulmalı ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel denetim tecrübeleri ile iç denetim süreçlerine destek olmaktadır.

İç Denetim Danışmanlığı

 • Uygunluk denetimi,
 • Faaliyet denetimi,
 • Suistimal denetimi,
 • Sayım,
 • Kurumsal risk analizi,
 • Risk bertaraf modeli,
 • Periyodik departman denetimi,
 • Soruşturma.
İç Denetim Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Departmanların süreçlere uyup uymadığı kontrol edilir,
 • Varlıkların mevcudiyeti kontrol edilir,
 • Suistimal ihtimali azalır,
 • Faaliyetler ile bütçe karşılaştırılır,
 • Belirlenen risklere yönelik alternatif çözümler ortaya konur,
 • Hissedarların çalışanlara karşı güveni artar.