Firma Değerleme Danışmanlığı

Firma Değerleme

Şirket değerinin objektif yöntemler ile güncel pazar bilgilerini içerecek şekilde tespit edilmesi son derece önemlidir. Sermayedarların şirkete koydukları sermayenin bugünkü  değerini görmeleri ancak firma değerlemesi ile mümkündür. Bu konuda  şirketinizin değerini hızla ve doğru şekilde hesaplama hizmeti vermekteyiz.

C&S partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel finans tecrübeleri ile şirketinizin gerçek değerinin tespitine destek olmaktadır.

Firma Değerleme Danışmanlığı

 • Marka değerlemesi,
 • Gayrimenkul değerlemesi,
 • Finansal analiz,
 • Varlık mevcudiyet analizi,
 • Alacak ve borç mutabakatı,
 • Stok mevcudiyet analizi,
 • Kredi ve teminat banka mutabakatı,
 • İndirgenmiş nakit akış yöntemi,
 • Piyasa çarpanları yöntemi.
Firma Değerleme Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Şirket varlıklarının net bugünkü değeri öğrenilir,
 • Şirket borçlarının net bugünkü değeri öğrenilir,
 • Şirket bilançosunun doğruluğu sağlanır,
 • Varsa kayıp kaçaklar tespit edilip önlem alınır,
 • Halka arz veya yabancı ortaklık öncesi reel şirket değeri bulunur,
 • Hissedarlar koydukları sermayenin güncel değerini öğrenirler.