Distribütör/Bayi Danışmanlığı

Distribütör/Bayi

Ürünlerin tüketiciye en optimum maliyetle ve en hızlı şekilde ulaşması gerek nefaset gerekse fire ve kayıpların azaltılması açısından önemlidir. Distribütör ve bayiler doğru disiplinlerle takip edilirken motivasyon yaratan teşvik edici güdülerle yönetilmelidirler.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel iç piyasa satış tecrübeleri ile etkinliğinizi ve satışlarınızı arttırmanıza destek olmaktadır.

Distribütör/Bayi Danışmanlığı

 • Sözleşme  desteği,
 • Çalışma modeli oluşturulması,
 • Denetim,
 • Verimlilik analizi
 • Rut planlaması,
 • Stok planlaması
 • Nakit akım sistemi
 • Teminatlandırma ve risk sistemi
 • İade yönetimi,
 • ERP kurgusu.
Distribütör/Bayi Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Distribütör/bayiler için ürün optimizasyonu sağlanır,
 • Dağıtım maliyetlerinde optimizasyon sağlanır,
 • Fire ve kayıplar azaltılır,
 • Tahsilat ve teminat takibi ile satışlar artırılır,
 • Dağıtımdaki verimsiz alanlar ortadan kaldırılır,
 • Satış aktivite maliyetleri azaltılır,
 • Brüt satış karı artar,
 • Kapasite boşlukları doldurulur,
 • Sürdürülebilir büyüme ve ciro artışı sağlanır,
 • Marka bilinirliği artırılır,
 • Şirket ve marka değeri artırılır.