Diğer Destekler

Diğer Destekler

Ülkemizin üretim hacmini arttırmak ve sürdürülebilir büyüme için ülkemizdeki bakanlık ve kamu kuruluşları tarafından verilen desteklerdir.

BestÇözüm partnerleri 30 yılın üzerindeki kamu ile ilişkiler ve teşvik yönetimi tecrübeleri ile Bakanlıklarca verilen desteklerini zamanında ve doğru şekilde alabilmenizi sağlayacak danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
 • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİTeknolojik ürün yatırım destek programı,
 • Teknogirişim Sermayesi Destekleri,
 • Teknolojik Ürün tanıtım ve pazarlama destek programı,
 • Sanayi tezleri programı (SAN-TEZ),
 • Tasarım Merkezleri destek programı,
 • AR-GE merkezleri destek programı.

 

Ticaret Bakanlığı Destekleri
 • Turquality
 • Yurtdışı birim, marka ve faaliyet desteği,
 • Pazar araştırma ve pazara giriş desteği,
 • Döviz kazandırıcı hizmet desteği,
 • Yurtdışı fuar katılım desteği.
Ekonomi Bakanlığı Destekleri
Tübitak Ar-Ge Destekleri
 • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP),
 • Katılım öncesi yardım aracı kırsal kalkınma programı (IPARD II) 
Kalkınma Ajansı Destekleri
 • Mali Destek Programları,
 • Doğrudan Faaliyet Destek Programı.
Uluslararası Destekler
 • Horizon 2020,
 • Avrupa Birliği Hibeleri
Diğer Destekler
 • Hizmet Sektörü Teşvikleri,
 • Sağlık Turizmi Desteği,
 • Eğitim Desteği,
 • URGE Desteği,
 • e-Ticaret Üyelik Desteği,
 • Dizi-Film Destekleri,
 • Bilişim Destekleri,
 • Eğitim Destekleri,
 • Türk Ticaret Merkezleri Desteği,
 • İstihdam Destekleri,
 • Enerji Destekleri.