Bütçe Danışmanlığı

Bütçe

Performansın değerlendirilmesi ve şirketin büyüme hedefleri ile yönetilebilmesi için bütçe önemli araçlardan biridir. Bütçelerin iddialı, ulaşılabilir ve şirket faaliyetleri ile tutarlı olarak hazırlanması gereklidir. Bütçeleme şirket ve Pazar dinamiklerini de içerecek şekilde iddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir olmalıdır.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel finans/bütçe tecrübeleri ile etkinliğinizi ve satışlarınızı arttırmanıza destek olmaktadır.

Bütçe Danışmanlığı

 • Bütçe parametrelerinin oluşturulması,
 • Hedeflerin şirket beklentileri ile ülke öngörülerini dikkate alarak tespiti,
 • Satışların sezon etkileri dikkate alınarak belirlenmesi,
 • Tedarik bütçesinin hazırlanması,
 • Kapasite kullanımlarının tespiti,
 • Masrafların öngörülmesi,
 • Gelir tablosunun hazırlanması,
 • Nakit akım tablosunun hazırlanması,
 • Bilançonun hazırlanması,
 • Bütçe hazırlama teknikleri eğitimi.
Bütçe Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Stratejik Plan hedeflerine odaklanma sağlanır,
 • Yıllık iyileşme alanları belirlenir ve hedeflenir,
 • KPI’lar ile odaklanma sağlanır,
 • Profesyonel kadronun gelişim planı yapılır,
 • Şirket kaynak ihtiyacı/fazlası belirlenir,
 • Kaynakların verimli planlaması yapılır,
 • Şirket hedef karlılığı belirlenir ve ekip bu hedefe fokuslanır.