Bağımsız Denetim Danışmanlığı

Bağımsız Denetim

Şirket finansal tablolarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını uluslararası finansal raporlama standartlarına göre bağımsız denetçilerce tespiti sürecidir. Bağımsız denetimde varlıkların ve borçların mevcudiyetinin tespiti ile doğru değerlendirilmesi önemlidir.

BestÇözüm partnerleri, 30 yılın üzerindeki reel finans ve UFRS tecrübeleri ile bağımsız denetim süreçlerine destek olmaktadır.

Bağımsız Denetim Danışmanlığı

 • Uygunluk denetimi,
 • Faaliyet denetimi,
 • Varlık mevcudiyet analizi,
 • Alacak ve borç mutabakatı,
 • Stok mevcudiyet analizi,
 • Kredi ve teminat banka mutabakatı,
 • Finansal tabloların kontrol ve onayı,
 • Finansal analiz,
 • Bağımsız Denetçi raporu.
Bağımsız Denetim Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tespit edilir,
 • İşletme faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğu incelenir varsa düzeltilir,
 • Vergi denetim riski azaltılır,
 • İşletme yönetcilerinin doğru karar alması sağlanır,
 • Finansal veriler denetlendiğinden işletmenin kredibilitesi artar,
 • İç kontrol sistemin etkinliği artar,
 • Hissedarların işletmeye olan güveni artar.