Aile Anayasası Danışmanlığı

Aile Anayasası

Şirket sermayedarlarından bağımsız şekilde ” Kurumsal Yönetim İlkeleri” doğrultusunda şirketlerin yönetilmesi ve sürdürülebilir yaşam seviyesine ulaşması için hisse sahiplerince belirlenen kurallar ve prensiplerdir. Kurumsallaşma bu anayasanın doğru, objektif ve günün gerekleri ile tutarlı olması halinde sağlanabilir.

BestÇözüm partnerleri, yüksek reel sektör tecrübeleri ile aile anayasasının oluşturulması ve/veya güncellenmesi süreçlerine rehberlik etmektedir.

Aile Anayasası Danışmanlığı 

 • Ortaklık Aile Anayasası hazırlanması,
 • Ortaklık Karar alma matrisinin hazırlanması,
 • Aile çalışma ilişkileri altyapısının oluşturulması,
 • Aile bireyleri gelişim planının hazırlanması,
 • Profesyonel yönetime geçiş,
 • Personele yaklaşım danışmanlığı,
 • Aile konseyi kurulması,
 • Şirket hisseleri yönetim,
 • Servet Yönetimi danışmanlığı,
 • Patronlara özel Koçluk,
 • Virtual Execution (CEO, COO, CFO).
Aile Anayasası Danışmanlığı alarak sağlayabileceğiniz temel iyileşmeler;
 • Kurumsallaşma sağlanır,
 • Yönetimde görev ve sorumluluklar netleşir,
 • Yönetimde kuşak geçişleri altyapısı kurulur,
 • Sermayedarlar uzmanlık alanları dışına çıkmaz,
 • Profesyonel yönetim etkinlik ve verimliliği artar,
 • Tüm enerji ve odak, şirketin sürdürülebilir büyümesi ve karlılığına yönlendirilir.